homeBG2

ایرکس

دفتر مرکزی: خیابان شریعتی، پایین تر از پل صدر، شماره ۱۶۷۰، واحد۱

کدپستی: ۱۹۱۴۷۳۳۵۳۳

تلفن: ۲۲۶۱۷۱۲۰- ۰۲۱

ایرکس گالری: خیابان شریعتی، پایین تر از پل صدر، شماره ۱۶۷۲، واحد۱

کدپستی: ۱۹۱۴۷۳۳۵۴۹

تلفن: ۲۲۰۰۵۸۰۳- ۰۲۱