homeBG2

ایرکس

تلفن: ۲۲۶۱۷۱۲۰- ۰۲۱

کدپستی: ۱۹۱۴۷۳۳۵۳۳

دفتر مرکزی: خیابان شریعتی، پایین تر از پل صدر، شماره ۱۶۷۰، واحد۱

تلفن: ۲۲۰۰۵۸۰۳- ۰۲۱

کدپستی: ۱۹۱۴۷۳۳۵۴۹

ایرکس گالری: خیابان شریعتی، پایین تر از پل صدر، شماره ۱۶۷۲، واحد۱