ایرکس

کدپستی: ۱۹۱۴۷۳۳۵۳۳                                   تلفن: ۲۲۶۱۷۱۲۰- ۰۲۱

  دفتر مرکزی: خیابان شریعتی، پایین تر از پل صدر، شماره ۱۶۷۰، واحد۱

  ایرکس گالری: خیابان شریعتی، پایین تر از پل صدر، شماره ۱۶۷۲، واحد۱

کدپستی: ۱۹۱۴۷۳۳۵۴۹                                   تلفن: ۲۲۰۰۵۸۰۳- ۰۲۱